ZDROWIE i URODA

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji pieniądza?

Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Innymi słowy, jest to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych będzie trzeba wydać, by zakupić jednostkę pieniądza obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżka wartości waluty konkretnego państwa, w stosunku do kursów odmiennych walut. Jej zadaniem będzie podniesienie konkurencyjności lokalnych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich artykuły tańszymi w innych krajach. Efekty dewaluacji będą krótkie, ponieważ wpływają na przyrost inflacji (drożeć będą dobra z importu). Ponadto dewaluacja zrealizowana w konkretnym kraju, zachęca inne państwa, które są głównymi partnerami handlowymi, do przeprowadzenia dewaluacji w celu uchronienia własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko zmniejszenia się siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się zmniejszeniem ilości dóbr a także usług, jakie można nabyć za konkretną kwotę. Z reguły będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku zagranicznym w warunkach płynnego kursu pieniądza deprecjacja skutkuje zmniejszeniem ceny określonej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem przeciwstawnym w tym przypadku jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – wzrost ceny produktu bądź uslugi. Termin stosowany szczególnie w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej do waluty obcej w systemie ruchomych kursów walut (jest on kontrolowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej danego pieniądza w transakcjach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest przeważnie efektem deflacji. W układzie stałego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej jednostki walutowej lokalnej, zmniejszenie wydatków obsługi zadłużenia międzynarodowego a także osłabienie presji inflacyjnej na skutek spadku ofert cenowych dóbr z importu. Złe skutki aprecjacji to głównie pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i przyrost kosztów realizacji prac w stosunku do wartości pracy poza granicami.Efektem przeciwnym do aprecjacji jest deprecjacja.